Om domen vinner laga kraft och inte får några sportsliga konsekvenser är det allvarligt.